ค้นหา 
 การฟอกฟันขาว
 การฟอกฟัน ที่คลินิก ( Clinic bleaching )
 การฟอกระบบ LED Light
 การฟอกระบบ LED Light ราคาปกติ 6,000 บาท ส่วนลด 20%
 การฟอกฟันขาวที่บ้าน
 การฟอกฟันขาว การฟอกฟันขาวที่บ้าน ( Home bleaching )
 บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี
 บริการพิเศษก่อนสิ้นปี
More >

 ผู้เข้าชมทั้งสิ้น counter คน
บทสรุปของการให้บริการระบบใหม่ ทาง ทันตกรรม ของประกันสังคม
     
       เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการระบบใหม่ทาง ทันตกรรม ของประกันสังคม ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2549 เป็นต้นมา ได้สร้างความวุ่นวาย สับสนให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันตน หรือทันตแพทย์ผู้ให้บริการ โดยที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนออกมานั้น ผมซึ่งเป็นทันตแพทย์คนหนึ่ง ขอออกมาชี้แจงให้สังคมได้เข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้

      จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้ การให้บริการระบบใหม่ทาง ทันตกรรม ของประกันสังคม ตลอดมาคือ
    1.ผู้เอาประกันตนไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง ทันตกรรม ได้ดีเท่าที่ควร
    2.จำนวนทันตแพทย์ผู้ให้บริการในโรงพยาบาลคู่สัญญา ต้องทำงานหนักเกินกว่าที่จะให้บริการที่มีคุณภาพออกมาได้
ข่าวแจ้งมาจากสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้รับการร้องเรียนอย่างมากมายจาก

       ทันตแพทย์ ให้เข้ามาช่วยดูแลและแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งได้ขอเข้าพบหน่วยงานประกันสังคม รวมถึงท่าน รมต.กระทรวงแรงงาน ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน และได้มีการร่วมกันถกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข มาโดยตลอด จากการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่า มีความผิดพลาดจากการประเมินค่าตัวแปรในทางสถิติ ทำให้เกิดความไม่พร้อมในการให้บริการเท่าที่ควร ซึ่งพอสรุปสั้นๆ โดยสังเขปดังนี้

       ข้อดี

      - การเข้าถึงบริการง่าย เพราะผู้เอาประกันตนสามารถเลือกสถานพยาบาลตามที่ตนต้องการได้ โดยมีให้เลือกกว่า 3,000 แห่ง เมื่อเทียบกับระบบใหม่ซึ่งต้องรับบริการจากสถานพยาบาลคู่สัญญาเพียง 274 แห่ง ทั่วประเทศ

        ข้อเสีย

      - ผู้เอาประกันตนต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วค่อยไปเบิกคืนจากทางประกันสังคม

      - เบิกได้เพียงครั้งละไม่เกิน 200 บาท และทั้งปี เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท

      - ด้านงานเอกสารทางประกันสังคม ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกมากกว่า 20 ล้านบาท

        ข้อดี

       - ผู้เอาประกันตนมีสิทธิรับบริการทาง ทันตกรรม ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รวมไปถึงการใส่ฟันเทียมฐานพลาสติก

       - ผู้เอาประกันตนไม่ต้องมีการสำรองจ่าย แล้วค่อยเบิกคืน

       - ลดค่าใช้จ่ายในด้านงานเอกสารของทางประกันสังคม

         ข้อเสีย

       - การเข้าถึงบริการยากขึ้น เพราะผู้เอาประกันตนต้องรับบริการจากสถานพยาบาลคู่สัญญาเพียง 274 แห่ง ทั่วประเทศเท่านั้น

        - ทันตแพทย์ในสถานพยาบาลคู่สัญญาต้องให้บริการแก่ผู้ประกันตนมากขึ้นเป็น 10 เท่า ถ้าเทียบกับสถานพยาบาลที่ลดลงตามสัดส่วนโดยประมาณ และยังต้องคำนวณที่การเข้ารับบริการของผู้เอาประกันตน ไม่เกินคนละ 2 ครั้ง ต่อปีด้วย ซึ่งทำให้เป้าประสงค์ที่ท่าน รมต.สมศักดิ์ เทพสุทิน ได้มีการประกาศออกมาให้ผู้เอาประกันตน สามารถเข้ารับบริการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยแล้ว ไม่สามารถเป็นไปได้เลย

      ผมเองซึ่งเป็นทันตแพทย์เอกชน ก็เห็นถึงประโยชน์ของการให้บริการทาง ทันตกรรม ระบบใหม่ของประกันสังคม เพียงแต่มาติดขัดตรงวิธีการบริหารจัดการ อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ นานาดังที่เป็นอยู่ และเห็นว่าการที่สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย ที่ได้เสนอตัวเข้ามา ร่วมแก้ปัญหากับประกันสังคม เป็นเรื่องที่ดี โดยเน้นย้ำเป้าประสงค์ที่ว่า
       1. ผู้เอาประกันตนต้องได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงจริง
       2.ทันตแพทย์ในสถานพยาบาลคู่สัญญา ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขพอ (โดยเฉพาะทันตแพทย์ในรพ.ภาครัฐ ผู้ซึ่งเสียสละทำงานให้สังคม หากต้องทำงานหนักเกินกำลัง จนเกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการ และมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ย่อมไม่เป็นธรรมสำหรับทันตแพทย์เหล่านี้ ที่ต้องมาตกเป็นจำเลยสังคม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

บริบทของการแก้ปัญหา
         ผมเองทราบข่าวจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ มาตลอดว่า ด้วยความห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้น ท่าน รมต.สมศักดิ์ เทพสุทิน ได้เชิญตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งประกันสังคม ตัวแทนผู้ประกันตน รวมถึงตัวแทนจากสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว โดยที่ท่านได้ย้ำถึงเป้าประสงค์ในทิศทางเดียวกันว่า ผู้เอาประกันตนต้องได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงจริง บนพื้นฐานของการให้บริการที่เป็นไปได้จากทันตแพทย์ด้วย ท่านได้กรุณาผลักดันให้มีทันตแพทย์เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการประกันสังคมด้วย ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน และนี่ก็เป็นบริบทหนึ่งของการแก้ปัญหาสำหรับปีนี้2549 ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนให้รัดกุมยิ่งขึ้น ในการให้บริการจากประกันสังคม ในปีต่อไป 2550

      ช่วงเวลาที่ผ่านมา สื่อต่างๆ ได้นำเสนอข่าวออกไปอย่างสับสน เหมือนกับการทะเลาะกันของบุคคล 2 กลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ คณะทำงานทั้งหมด ทุกฝ่าย ย่อมมีความเห็นที่ต่างกันไป ย่อมมีความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็เพื่อให้ได้บทสรุปที่ดีที่สุดออกมาคือ การประสานการให้บริการทางทันตกรรมทั้ง 2 ระบบควบคู่กันไป คือ ทำฟันฟรี และ เบิกค่าทำฟันได้อีก 400 บาทต่อปี ( สำหรับปี 2549 นี้) ผลประโยชน์ที่คณะทำงานถกกันนั้น คือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกันตนนั่นเอง ในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่เวลาที่คนไทยเราจะมาทะเลาะกัน พวกเราจะต้องสามัคคีกัน ร่วมมือกันแก้ปัญหาของประเทศ พัฒนาประเทศ เป็นเวลาที่ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งแบกคิดเพียงคนเดียว

บทความโดย “ หมอเจ็บ” (30 มกราคม 2549)